เกี่ยวกับพวกเรา

การประชุมการสรรเสริญ

ในช่วงบ่ายของวัน ที่ 13 มกราคม 2022 บริษัท เวินโจวจํากัดจํากัดจัดการประชุมรายงานการทํางาน และการประชุมสิ้นปี ผู้จัดการทั่วไปของ บริษัท และเฉินชางเการองผู้จัดการฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุมร่วมกับกรรมการ และผู้จัดการของแผนกต่าง ๆ กรรมการการประชุมในหน้า ที่หน่วยงานต่าง ๆ