เกี่ยวกับพวกเรา

งานวันเกิดจิคุง

งานวันเกิด

ในเดือนพฤษภาคมชีวิตเติบโต และทุกอย่างมีชีวิต ในฤดูกาล ที่สวยงามดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนเมษายนขอให้ประชาชน&#งานวันเกิดครบ 39 งาน

ทุกคนร้องเพลงวันเกิดด้วยกัน และตัดเค้กวันเกิด

บริษัท ชินฮวาเตรียมของขวัญให้ดาวเกิดทุกคนเพื่อแสดงความปรารถนาของพวกเขา