เกี่ยวกับพวกเรา

การฝึกทหาร

ในวัน ที่ 30 เมษายนเพื่อควบคุมจิตวิญญาณ และความมุ่งมั่น และเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม บริษัท เจียงจัดพนักงานมากกว่า 400 คนเพื่อดำเนินการฝึกอบรมทางทหาร ที่มีรูปแบบ และรูปแบบของดาบส่องสว่า ง และทีมหล่อ ที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ และนกแก้ว ที่ฐานทัพยงเจีย, มณฑลเจ้อเจียง นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมการขยายตัวด้านนอกของ บริษัท จิ อันคุง