ผลิตภัณฑ์

ตัวเชื่อมต่ออิเล็กทรอนิกส์

เจคุงมีประสบการณ์การผลิตมากกว่า 10 ปีผลิตภัณฑ์รวมถึงลวดเชื่อมต่อกับกระดานเชื่อมต่อแบบหมุนต่อกับสายไฟตัวเชื่อมต่อแบบเชื่อมต่อระหว่า งคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์เอฟพีซีชุดหัวจดหัวจดหมาย/ตัวเชื่อมต่อหัวจดหมายจากหัวจดหมายผู้หญิงตั้ง แต่ 1 พินไปจนถึง 20 พินพร้อมกล่องขนาดใหญ่ขนาด 10 มม.
เทียบกับอเมิดเจเซนต์ยีอนโฮซีวิลักซ์แอมป์ดูพอนท์วาโกราคาแพง และราคาแข่งขันสูง
กรุณาฝากข้อความ หรือให้อีเมล (เจคุนิอินเทอร์เน็ตซีเอ็นเจกูดคอม) เพื่อบอกความต้องการของคุณ และเราจะแนะนำวิธีแก้ปัญหา ที่เหมาะสมกับคุณ