เกี่ยวกับพวกเรา

กิจกรรมการสร้างทีม

ที่เท้าของภูเขาจิงท์ ที่สวยงาม บริษัท เจคุงดำเนินการก่อสร้างกลุ่ม และกิจกรรมการขยาย ที่มีรูปแบบของความร่วมมือ และวิน - วิน และความฝันของอนาคต และควอต์; ในกิจกรรมหนึ่งวันในวัน ที่ 30 สิงหาคมแม้ว่า เจีย อันแน&#ครอบครัว 39 จ่ายน้ำตา และเหงื่อ และได้รับมาก