ข่าว

จิคุงมีกิจกรรมเดือน ที่มีคุณภาพ

Feb, 28, 2022 ตัวเชื่อมต่อจิคุง

jกุน& quot ;คุณภาพเดือน และ quot ;กิจกรรม 

   การแสวงหาคุณภาพ& quot ; j คุน& quot ; มีเพียงจุดเริ่มต้น และไม่มี ที่สิ้นสุด! เพราะคุณภาพไม่ใช่แค่ความภักดี แต่ยังเป็นความรับผิดชอบด้วย! เผชิญหน้ากับสังคมเราไม่เพียง แต่เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ แต่ยังเป็นผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์! การจัดหาผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณสมบัติ และยอดเยี่ยม และการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าจะเป็นภารกิจ และความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัวของเราทุกคน