ทางแก้ปัญหา

ฉลาดบ้าน

< > ในฐานะอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์ข้อมูลขนาดใหญ่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น บ้านอัจฉริยะจากแนวคิด ที่จะเกิดขึ้นด้วยความเป็นไปได้มากขึ้นจากอินเทอร์เน็ตล็อคประตูฮาร์ดแวร์อินเทเลเจนท์อแดปเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าระบบเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ เราได้ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ในบ้านขนาดใหญ่อย่างเงียบ ๆ

ค้นพบบ้านอัจฉริยะของเรา

อย่าเย็บแผลเพื่อติดต่อเรา

เพื่ออนาคต และธุรกิจ ที่ดีขึ้น,
เริ่มกันเลยดีกว่า

ติดต่อเรา