ทางแก้ปัญหา

แรงจูงใจยานยนต์

With the popularization of new energy vehicles, ADAS, driverless cars and Internet of vehicles in the future, the proportion of automotive electronics will continue to increase. 

JKUN provides you with the whole car connector solution, there are more than 30 kinds of automotive lighting connector, automotive secondary lock connector, as well as professional custom new energy battery connector, and cockpit system connector.

ค้นพบบ้านอัจฉริยะของเรา

อย่าเย็บแผลเพื่อติดต่อเรา

เพื่ออนาคต และธุรกิจ ที่ดีขึ้น,
เริ่มกันเลยดีกว่า

ติดต่อเรา