ผลิตภัณฑ์

ชุดเอฟพีซี

ผลิตภัณฑ์ของเอฟพีซี ที่ครอบคลุม และโซลูชั่น
ตั้ง แต่ 0.3 มิลลิเมตรถึง 1.25 มิลลิเมตร
มีลักษณะของความนุ่มการต้านทานกรดน้ำมันความต้านทานความชื้น และอื่น ๆ