ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

การออกแบบ และการผลิตตัวเชื่อมต่ออิเล็กทรอนิกส์ตัวเชื่อมต่อพีซีบีตัวเชื่อมต่อแอลอีดีเทอร์มินัลตัวควบคุมการเดินสายไฟยานยนต์ ซึ่งนำไปใช้กับเครื่องใช้ในครัวเรือนคอมพิวเตอร์ทีวี และรถยนต์ฯ ลฯ
มีพนักงานมากกว่า 500 คน และจำนวนอุปกรณ์การผลิตอัตโนมัติ ที่มาก ที่สุดในประเทศจีนเพื่อให้สามารถส่งมอบได้อย่างรวดเร็ว
เกือบจะได้รับการรับรองสำหรับตัวเชื่อมต่อ เช่น ยูลข้อความเอสเอสซีไอโซ 9001 ไอโซเอส 14001 โรสถึงซีคิวซีซีซีซีซีซีซีเอสฯ ลฯ